Dunaj v kufru > Aktuality > Dunaj v kufru: Řeka je víc než jen voda

Dunaj v kufru: Řeka je víc než jen voda

Vloženo: 29.6.2011

Hlavním myšlenkou „Dunaje v kufru“, který se zrodil v rámci Zeleného dunajského partnerství, schváleného v roce 2005 mezi společnostmi Coca-Cola, Coca-Cola HBC a ICPDR, je pomoci lidem pochopit řeku a v její celkové rozmanitosti a rozpoznat člověka jako součást říčního ekosystému, protože jak známo, člověk chrání a oceňuje to, čemu porozumí.

„Záměrem Dunaje v kufru je podpora učitelů působících v mnoha zemích podél toku Dunaje k podnícení zájmu dětí o kulturní a přírodní zdroje a zvýšení jejich povědomí o ochraně a udržitelném rozvoji tohoto přírodního a kulturního bohatství,“ říká o významu projektu Michal Krejčí, předseda Rady mluvčích Unie pro řeku Moravu a dodává: „vytvoření Dunaje v kufru bylo umožněno díky spolupráci se společností Coca-Cola, v níž jsme našli aktivního a oddaného partnera. Společně věříme, že se Dunaj v kufru ukáže být vysoce užitečnou učební pomůckou.“

S cílem nadchnout pro Dunaj a jeho přítoky a přiblížit každého jednotlivce k této řece, vyhlásila Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje také symbolický Den Dunaje, který se každoročně slaví v řadě evropských zemí 29. června a jehož cílem je přispět vzájemnou spoluprací všech krajin v povodí Dunaje ke zlepšení kvality jeho vod.

Dalším významným aspektem projektu je jeho přínos pro životní prostředí a podpora takzvaného environmentálního smýšlení organizací. Ochrana životního prostředí a dosažení trvalé udržitelnosti je pro společnost Coca-Cola prioritou, která vedla právě k podpoře projektu Dunaj v kufru. Za zmínku stojí, že společnost mj. používá index poměřující spotřebu vody na objem prodaného nápoje a úspěšně se jí daří udržovat sestupný trend, stejně jako u spotřeby energie na vyrobený litr nápojů.

Povodí Dunaje zaujímá takřka čtvrtinu (24 %) území České republiky, naprostou většinu vod pak do Dunaje odvádí řeka Morava a její přítoky a právě o jejímž povodí, řekách, přírodě, lidech a jejich kultuře pojednává originální výukový materiál Dunaj v kufru.

Copyright © Unie pro řeku Moravu

vytvořil Michal Kandr