Dunaj v kufru > Aktuality > Mladí tvůrci pro Dunaj 2011

Mladí tvůrci pro Dunaj 2011

Vloženo: 22.3.2011

Mladí tvůrci pro Dunaj 2011

Mladí tvůrci pro Dunaj je mezinárodní výtvarná soutěž pro děti mateřských, základních a středních škol, které se nachází v povodí řeky Dunaje. Soutěže se mohou účastnit i děti organizované v rámci nestátních institucí (např. mladí ochránci přírody či mladí skauti).

Proč Unie pro řeku Moravu tuto soutěž již po osmé organizuje? „Chceme co nejvíce přiblížit přírodu, zejména pak říční krajinu a vodní toky, do povědomí dětí. Výtvarná soutěž mladých tvůrců je podle nás velice dobrá cesta, jak toho dosáhnout“ odpovídá Michal Krejčí, předseda občanského sdružení. Soutěže se v loňském roce účastnilo přes 50 škol, tj. něco kolem 600 dětí, které vytvořili více něž 360 výtvarných děl.

Ceny pro vítěze: V rámci soutěže bude oceněno 15 vítězných výtvarných děl a předáno až 45 věcných cen. Hlavní cenou pro 10 dětských kolektivů (tj. až 30 dětí) a 10 dospělých (učitelé, rodiče) je splouvání meandrující řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví na raftech s vodáckými instruktory, zdravotníky a odborným doprovodem.

Dunaj v kufru: I letos každá škola, která se soutěže účastní, obdrží zdarma výukový materiál „Dunaj v kufru“. Metodická příručka vznikla jako překlad vzdělávacího programu Danube Box, který byl vypracován pro potřeby škol v zemích povodí Dunaje. Materiály obsažené v této metodice jsou vytvořeny tak, aby byly pro učitele, ale především pro hlavní cílovou skupinu - děti - zábavné, podnětné a inspirující. Najdeme zde aktivity zaměřené intelektuálně, ale i prakticky či emocionálně.

Jsme rádi, když mohou děti společně s učiteli vyjít ven a zde u potoků či řek objevovat tajemství přírody. Dunaj v kufru nabízí aktivity, které u dětí posilují pozitivní vztah k vodě, potokům a řekám“říká Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu.

Základní myšlenkou Dunaje v kufru je pomoci lidem pochopit řeku v její rozmanitosti a vidět člověka jako součást říčního systému, proto je tento výukový materiál výbornou učební nabídkou pro základní školy. Více na dunajvkufru.uprm.cz

 

Kontakt: Mgr. Michal Krejčí, info@uprm.cz, 585 204 495, 731 058 206

Copyright © Unie pro řeku Moravu

vytvořil Michal Kandr