Danubebox

Pojďte prozkoumat Dunaj

Najdete zde inspirativní, informativní a vzrušující učební materiál o unikátní evropské řece, Dunaji.

Velké světové řeky jsou unikátní, spojují dohromady člověka a civilizace a podněcují komunikaci a diskusi. Od pradávna inspirovaly lidstvo. Dunaj je právě jednou z těchto řek, důležitý prvek, který sjednocuje Evropu. Pro více než 81 miliónů obyvatel v 19 evropských státech je Dunaj zdrojem potravy, pitné vody a energie, dopravní tepnou a rekreační oblastí. Znalosti o Dunaji ve všech jeho aspektech jsou obsaženy právě v Dunaji v kufru. Ten nabízí komplexní přístup a podporuje uvědomění a porozumění ochrany Dunaje a jeho přítoků a celkové moudré trvale udržitelné užívání vod.

Komplexní, vzrušující, praktický

Dunaj v kufru je komplexní vzdělávací nástroj pro učitele a lektory pracující s dětmi zejména ve věku 9 - 12 let. Tento didaktický materiál je využitelný v rozličných oborech. Multimediální a interaktivní nástavba nabízí široké rozpětí informací z oblasti ekologie, geografie, divočiny, kulturní rozmanitosti a každodenního života v podunajských zemích v minulosti a dnes všem, kteří se o tuto problematiku jakýmkoliv způsobem zajímají. Dunaj v kufru může být využit při výuce ve třídě pomocí nabízených výukových bloků, nebo také v přírodě, kde jsou využívány zkušenosti, projektová výuka či metody školy v přírodě.

Zkoumání, učení, konání

Bohatě ilustrované výukové materiály jsou užitečné pro učitele stejně tak jako pro nadšené děti. Sada obsahuje několik výukových prvků: příručku pro učitele s detailními informacemi a kopírovatelnými pracovními sešity, plakát povodí Dunaje, hrací karty s CD-ROM s bájemi a obrázky z podunajských zemí, kvíz, mapy a další užitečné materiály. S Dunajem v kufru je možné najednou si hrát, poznávat, užívat si a učit se. A potom každý pozná, čím může přispět k ochraně Dunaje a přírody v jeho povodí.

Můžete prozkoumat nástroje na těchto internetových stránkách, přímo stáhnout Dunaj v kufru či si jej objednat v jeho fyzické podobě. Vše je zdarma, stačí využít objednávkový formulář.

Copyright © Unie pro řeku Moravu

vytvořil Michal Kandr